Nacrt jame Propas' (Činiglavci, Pirot, Jugoistočna Srbija)

.Nakon dvogodišnjih sistematskih i multidiscplinarnih istraživanja, i detaljnog topografskog snimanja objekta, nastao je sveobuhvatan nacrt ovog jedinstvenog speleološkog objekta. Jama Propas' je odavno poznata kod lokalnog stanovništva, a prvi su je organizovano posetili speleolozi ASAK-a u januaru 2010. godine. Nakon toga, pune dve godine rađena su multidisciplinarna istraživanja u objektu. Objekat je tokom 2011. detaljno topografski snimljem, te su rezultati prikazivanja prikazani u ovom nacrtu. Nacrt je urađen u potpunosti korišćenjem softverskih paketa Esri ArcGIS i Speleoliti, i pomoću koji su rađene i neke morfometrijske analize. Objekat tako ima vertikalnu denivelaciju od 72 metra. Dvorana je eliptičnog oblika dimenzija 150 x 100 metara, i visina dostiže do 26 metara od dna dvorane, koje je vrlo rašlanjeno i sa sopstvenim mikroreljefom. Proračunata zapremina objekta je oko 115 000 m^3, a površina dna dvorane oko 13 000 m^2.

Napomena: korišćenje nacrta slobodno uz navod organizacije (Akademski Speleološko-Alpinistički Klub) i kreatora nacrta (Vojkan Gajović).

(Read More..)
 
Namablogkamu is proudly powered by Blogger.com | Template by o-om.com