Nove "igračke"

.

I u ASAK su stigle privlačne i praktične novotarije iz sveta izrade speleoloških nacrta.

Preko naših prijatelja iz Belgije kupili smo uređaj Leica DistoX (prerađeni model A3), sa modulom koji, osim očitavanja dužine poligonog vlaka, omogućava i istovremeno očitavanje azimuta i nagiba. Ovaj uređaj putem Bluetooth veze šalje podatke na palmtop računar (PDA) i uz pomoć odgovarajućeg softvera moguće je već u objektu izraditi digitalnu verziju nacrta.
Na istraživačkoj akciji na Šljivovičkom vrhu kod Bele Palanke, održanoj od 29. oktobra do 1. novembra 2011, koju je ASAK izveo za potrebe Geološkog instituta Srbije u okviru izrade hidrogeološke karte 1:100.000 (list Bela Palanka), novim metodom topografskog snimanja speleoloških objekata snimljeni su Propas' u Garinje i Propas' u Neglesov vrtop.

 
Namablogkamu is proudly powered by Blogger.com | Template by o-om.com