Baneri na sajtu ASAK-a, treći deo

.Nastavak priče o fotografijama (banerima) koji se vide u zaglavlju nekih strana na sajtu ASAK-a.

Sokolovica 2, Miroč, April 2007.Sokolovica 2 se nalazi na jugoistočnom obodu karsta Miroča, blizu izvorske pećine Sokolovice. Istraživali smo je tokom proleća 2007. godine. Fotografija je snimljena tokom merenja završnog dela glavnog kanala pećine. Na slici je Iva Gora koja očitava pad vlaka pomoću padomera u desnoj ruci. U ovom delu kanala smo zatekli obilje krhkih kalcitnih cevčica na tavanici, i vodili smo računa da ih ne oštetimo.


Durmitor


Ova je slika dobro poznata svim speleolozima koji su boravili u kampu na Suvim Tavanima na Durmitoru. To je greben Bandijerne, koji se nalazi neposredno iznad logora. Ovaj bazni kamp koriste speleolozi iz celog sveta za istraživanje dubokih jama Durmitora na potezu od Malog Lomnog dola sve do iza Bobotovog kuka. Fotografija je snimljena sa Vjetrenih brda, u kojima se nalazi najdublja jama Durmitora - Jama na Vjetrenim brdima.


Možete li da uočite logor i šatore na Suvim Tavanima?
(podnožje sipara, levo od središta fotogafije)Velika pećina u Dubokoj

Velika Pećina u Dubokoj (poznata kao Gaura Mare, i kao Dubočka pećina) je odavno poznata speleolozima. ASAK je 2000. i 2001. godine ponovo merio ovu pećinu, i tom prilikom su nađeni sasvim novi delovi pećine, sa ostacima pećinskih medveda. Jovan Cvijić je prvi istraživao ovu pećinu, a njegov nacrt objavljen 1895 u delu "Pećine i podzemna hidrografija u Istočnoj Srbiji" je veoma precizan i ne razlikuje se suštinski od nacrta urađenih preko sto godina kasnije.0 komentara:

 
Namablogkamu is proudly powered by Blogger.com | Template by o-om.com